اطلاعیه تشکیل هیات ناشنوایان خراسان‌رضوی به عنوان هیات برتر معرفی شد
اطلاعیه تشکیل "کمیته فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری فدراسیون "
هیات ناشنوایان خراسان‌رضوی به عنوان هیات برتر معرفی شد