نوربخش مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان شدمسئول اجرایی مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان منصوب شدپیام تبریک دکتر گودرزی در پی کسب عنوان قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان در مسابقات جهانیرکوردهای ورودی مسابقات دوومیدانی جهانی ناشنوایان 2016 اعلام شد
با حکم رئیس فدراسیون؛
نوربخش مدیر فنی و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان ناشنوایان شد
مسئول اجرایی مسابقات قهرمانی جهان کشتی ناشنوایان منصوب شد
پیام تبریک دکتر گودرزی در پی کسب عنوان قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان در مسابقات جهانی
رکوردهای ورودی مسابقات دوومیدانی جهانی ناشنوایان 2016 اعلام شد