قرعه کشی مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه 2018 ناشنوایان برگزار شدمروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶
قرعه کشی مسابقات فوتبال آسیا و اقیانوسیه 2018 ناشنوایان برگزار شد
مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶