دبیر فدراسیون: در حق ورزشکاران ناشنوا ظلم می‌شودایران با 8 گل تایلند را در هم کوبید و سوم شد مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶
دبیر فدراسیون: در حق ورزشکاران ناشنوا ظلم می‌شود
چهارمین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا و اقیانوسیه،
ایران با 8 گل تایلند را در هم کوبید و سوم شد
مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶