دیدار رییس انجمن فوتسال و کادر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان با سید مصطفی کریمیدیدار دکتر ذوالفقار نسب با رئیس فدراسیون ناشنوایانانتصاب مشاور رئیس فدراسیون ناشنوایان در امور استانها
دیدار رییس انجمن فوتسال و کادر فنی تیم ملی فوتسال ناشنوایان با سید مصطفی کریمی
دیدار دکتر ذوالفقار نسب با رئیس فدراسیون ناشنوایان
انتصاب مشاور رئیس فدراسیون ناشنوایان در امور استانها