فوتبالیست ناشنوای خرمشهری مدال خود را به موزه دفاع مقدس خرمشهر اهدا کردبازدید بازرس کل سازمان بازرسی کشور از اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان حضور رئیس فدراسیون بسکتبال در اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شدبرگزاری بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل
همزمان با اولین سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ؛
فوتبالیست ناشنوای خرمشهری مدال خود را به موزه دفاع مقدس خرمشهر اهدا کرد
بازدید بازرس کل سازمان بازرسی کشور از اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان
حضور رئیس فدراسیون بسکتبال در اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان
  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شد
برگزاری بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل