تیم بوشهر قهرمان شد / تهران بر سکوی دوم ایستادمراسم روز جهانی ناشنوایان برگزار شدحضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و ارگان‌های مهم کشور در ستاد بازی های آسیایی ناشنوایان
مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان ناشنوایان ؛
تیم بوشهر قهرمان شد / تهران بر سکوی دوم ایستاد
مراسم روز جهانی ناشنوایان برگزار شد
حضور نمایندگان وزارت ورزش و جوانان و ارگان‌های مهم کشور در ستاد بازی های آسیایی ناشنوایان