برگزاری دومین اردوی ارزیابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در تهران مسابقات تیراندازی ناشنوایان برگزار می شودمسابقات قهرمانی کشور دوصحرانوردی ناشنوایان برگزار می گرددمسابقات تکواندو ناشنوایان برگزار می شود
برگزاری دومین اردوی ارزیابی تیم ملی فوتبال ناشنوایان در تهران
در دو بخش آقایان و بانوان ؛
مسابقات تیراندازی ناشنوایان برگزار می شود
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر ؛
مسابقات قهرمانی کشور دوصحرانوردی ناشنوایان برگزار می گردد
در دو گروه آقایان و بانوان ؛
مسابقات تکواندو ناشنوایان برگزار می شود