قهرمانی شطرنج باز ناشنوای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان لهستان مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویریجایگاه سومی کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۱ برزیل / چهار پله صعود نسبت به المپیک ۲۰۱۷
قهرمانی شطرنج باز ناشنوای کشورمان در مسابقات قهرمانی جهان لهستان
به ریاست دکتر شکوه فر؛
مجمع عمومي ساليانه فدراسيون ناشنوایان برگزار شد+گزارش تصویری
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
جایگاه سومی کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۱ برزیل / چهار پله صعود نسبت به المپیک ۲۰۱۷
گرامیداشت هفته جهانی ناشوایان ؛
1401/7/4
گرامیداشت هفته جهانی ناشوایان ؛
1401/7/4
مسابقات قهرمانی جهان شطرنج ناشنوایان/ لهستان؛
1401/6/30
مسابقات قهرمانی جهان شطرنج ناشنوایان/ لهستان؛
1401/6/30
مسابقات قهرمانی جهان شطرنج ناشنوایان/ لهستان؛
1401/6/29
جهت حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی جهان زیر ۲۱سال ناشنوایان/ مالزی ؛
1401/6/20