برای مشاهده تاریخچه فدراسیون ، بر روی لینک ذیل کلیک نمائید :

تاریخچه فدراسیون ورزش های ناشنوایان