حضور رئیس و اعضای کنفدراسيون آسیا و اقیانوسیه ورزش های ناشنوایان در تهران / امضای تفاهم نامه برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۲۴ در کیش بانوان پرافتخار ناشنوایان ایران از سوی رئیس جمهور تجلیل شدندگلستان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور والیبال آقایان ناشنوایان شدقهرمانی تهران در مسابقات قهرمانی کشور والیبال بانوان ناشنوایان در مشهد مقدس کیش میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۲۴ ناشنوایان شد
حضور رئیس و اعضای کنفدراسيون آسیا و اقیانوسیه ورزش های ناشنوایان در تهران / امضای تفاهم نامه برگزاری بازی های آسیایی ۲۰۲۴ در کیش
برگزاری مراسم تجلیل از بانوان مدال‌آور ورزش کشور
بانوان پرافتخار ناشنوایان ایران از سوی رئیس جمهور تجلیل شدند
گرامیداشت هفته تربیت بدنی؛
گلستان قهرمان مسابقات قهرمانی کشور والیبال آقایان ناشنوایان شد
گرامیداشت هفته تربیت بدنی؛
قهرمانی تهران در مسابقات قهرمانی کشور والیبال بانوان ناشنوایان در مشهد مقدس
کیش میزبان بازیهای آسیایی ۲۰۲۴ ناشنوایان شد