اعلام سه استان برتر در رده های سنی مسابقات کشتی فرنگی ناشنوایان  به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیمانعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان
یادواره سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی ؛
اعلام سه استان برتر در رده های سنی مسابقات کشتی فرنگی ناشنوایان
رئیس فدراسیون ناشنوایان :
به دنبال اجرای قانون استخدام مدال‌آوران ناشنوا در ارگان‌های دولتی هستیم
انعقاد تفاهم نامه فدراسیون ورزش های ناشنوایان با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
بازدید معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان از فدراسیون ناشنوایان