پیام تبریک فدراسیون ناشنوایان به مناسبت سالگرد تاسیس رادیو ورزشبودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیسسعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمدبازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان پیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در  ایران
پیام تبریک فدراسیون ناشنوایان به مناسبت سالگرد تاسیس رادیو ورزش
بودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیس
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛
سعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمد
بازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان
سرپرست دبیری فدراسیون مطرح کرد :
پیشنهاد راه‌اندازی مراکز آموزش ورزش ناشنوایان آسیا و جهان در ایران