سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شدگفتگو با زهرا داودی - نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایانگزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان  مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان
با حکم رئیس فدراسیون ؛
سرپرست دبیری فدراسیون ناشنوایان منصوب شد
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
گفتگو با زهرا داودی - نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان
گزارش تصویری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان
با حضور معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان؛
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
بازدید رئیس فدراسیون از اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/4/31
با حکم رئیس فدراسیون ؛
1398/4/31
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/4/30
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/4/30
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/4/30
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
1398/4/30