حضور فدراسیون ناشنوایان در ستاد عالی المپیک و پارالمپیک مهران تیشه گران: به تکرار جایگاه پنجمی دوره قبل خوشبین هستیم/ امیدواریم سبد مدال هایمان رنگین تر شودششمین جلسه ستاد بازی های آسیایی ناشنوایان برگزار شدنام کاروان ورزشی ناشنوایان در بازی های آسیایی مشخص شد + گزارش تصویری
برای اولین بار ؛
حضور فدراسیون ناشنوایان در ستاد عالی المپیک و پارالمپیک
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
مهران تیشه گران: به تکرار جایگاه پنجمی دوره قبل خوشبین هستیم/ امیدواریم سبد مدال هایمان رنگین تر شود
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
ششمین جلسه ستاد بازی های آسیایی ناشنوایان برگزار شد
نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان / هنگ کنگ
نام کاروان ورزشی ناشنوایان در بازی های آسیایی مشخص شد + گزارش تصویری