1396/10/05 - 13:30
سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان
عکاس : آبتین ولی نیا‎