1398/05/02 - 18:41
پنجمین اردوی تیم ملی فوتبال / تهران
عکاس : آبتین علی نیا