عنوان مسابقات

سومین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان ناشنوایان

مکان

استارا زاگورا بلغارستان

زمان

 5الی 13 تیرماه سال 95 

نفرات اعزامی

مهران تیشه گران (سرپرست)

حسین نثاری (مربی)

عرفان صفاری (ورزشکار)

سجاد پیرآیقرچمن (ورزشکار)

نتایج

سجاد پیرآیقرچمن در پرتاب دیسک(53 متر و 35 سانتی متر) : مدال برنز 

عرفان صفاری در پرتاب وزنه (14 متر و 55سانتی متر) : مقام چهارم