عنوان مسابقات

مسابقات قهرمانی جهان فوتبال ناشنوایان 2016

مکان

سالرنو ایتالیا

زمان

29 خرداد الی 13 تیر 95

نفرات اعزامی

افشین داوری (سرپرست تیم)

محمد علی محمدی(نماینده وزارت)

سید یوسف موسوی نسب(مترجم زبان انگلیسی)

فرهاد سلکی(رئیس انجمن فوتبال)

عبدالصمد سالک زمانی(سرمربی)

سجاد کرمی ، محمدرضا خدری و حبیب شاکری(مربیان تیم)

محمدعلی علیرضائی (تدارکات)

حسین کاظمی ، علیرضا بسیح ، مظاهر شیرزاد ، مسلم طاهرپور ، سید امیر حسینی، علی زینالوند ، سیاوش زینالوند ، محسن فرضی ، مصطفی رحیم فردوس نژاد ، ایمان محبی ، عبدالمهدی هاموری ، سید امین دهقان ، رضا رجائی نژاد ، علی اکبر احمدوند ، علی اصغر محبوبی ، مصطفی حیدری ، مصطفی مرادی ، میلاد محمدی ، آرش زاهدی(ورزشکار)

نتایج

عنوان سیزدهم (16کشور)