اولین دوره مسابقات قهرمانی جهان کشتی نوجوانان و جوانان 2014 / ارمنستان

کشتی آزاد ناشنوایان (نوجوانان) / نایب قهرمان

نام و نام خانوادگی / تیم

طلا

نقره

برنز

حمیدرضا کنعانی

×

 

 

کیوان رستم آبادی

×

 

 

رضا طاهری

 

×

 

ناصر کریمی

 

×

 

میلاد خدائی باغی

 

×

 

رضا علی نژاد

 

 

×

امیر تنها قره حسنی

 

 

×

احمد فهیمیان

 

 

×

محمد حسین عباسپور

 

 

×

جمع کل

2

3

4

 

کشتی آزاد ناشنوایان (جوانان) / مقام سوم

نام و نام خانوادگی

طلا

نقره

برنز

مهران الفتی سرتیپ آبادی

 

×

 

سید صادق ابولوفایی

 

 

×

حسین نصرتی سعد آباد

 

 

×

محمد حسین حاجئی

 

 

×

محمد رسول قمرپور

 

 

×

علی رضا مرادی

 

 

×

جمع کل

-

1

5

 

کشتی فرنگی ناشنوایان (نوجوانان) / نایب قهرمان

نام و نام خانوادگی

طلا

نقره

برنز

محمد جواد یوسفی

×

 

 

بهزاد معرفت

 

×

 

عارف غلامی غریبوند

 

×

 

علی رضا دانشور

 

 

×

محمد رضا صدری

 

 

×

سجادثابتی نیا

 

 

×

امید مرتضائی پدها

 

 

×

جمع کل
1
2
4
 

کشتی فرنگی ناشنوایان (جوانان) / مقام سوم

نام و نام خانوادگی / تیم

طلا

نقره

برنز

علی رضا صادقی نژاد ماسوله

 

×

 

مجتبی اسدی بیجنوند

 

 

×

پیمان صحرایی

 

 

×

ناصر مسلمی

 

 

×

جمع کل

-

1

3