عنوان مسابقات

سومین دوره مسابقات قهرمانی فوتبال ناشنوایان آسیا / اقیانوسیه2014

مکان

جزیره کیش - ایران

زمان

29  آبان الی 7 آذر 1393

اعضای تیم ملی

 اکبر صادقی سروکلائی ،سید امیر حسینی ،رضاسلیمی هیزجی ،محمد جواد بنازاده ماهینی ،محمد پرگر ،علیرضا بسیج ،محسن فرضی کاکاوند ،مرتضی عباسی ،علی اکبر احمدوند ،مصطفی رحیم فردوسی نژاد ،سید امین دهقان تزرجانی ،اکبر دشتبانی ،مسلم طاهرپور ،شهام مرادی ،مصطفی حیدری بندرآبادی ، علی زینالوند ،اسفندیار علی نژاد ،امیرمحمد خاجی ،ایمان سلیمانی ،مظاهر شیرزادسیبنی ،احسان شیخ ممو ،مصطفی مرادی و رسول مختاری صالحی

عبدالصمد سالک زمانی (سرمربی) ، قادر تیموری ، محمدرضا خدری ، کرمی و صفری (مربیان)

نتایج

قهرمانی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران