عنوان مسابقات

دومین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال ناشنوایان آسیا / اقیانوسیه2014

مکان

تهران - ایران

زمان

6  شهریور الی 14 شهریور 1393

اعضای تیم ملی

محمد جهانگیری ، محسن جعفری ، علی اصغر محبوبی جوقان ، حسین مصباحی ، مهدی بوستانی ، مهدی زارعی ، مظاهر شیرزاد سیبنی ، سید اسماعیل شاه زید ، اسماعیل دژه ، ایمان محبی آبکنار ، سیاوش زینالوند ، احمدرضا رضایی ، علی اکبر احمدوند و مصطفی حیدری بندرآبادی

جبرئیل یوسفی پور (سرمربی) ، محمود درویش منش و حسین روزگاری (مربیان)

نتایج

قهرمانی تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران