عنوان مسابقات

چهارمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی آسیا و اقیانوسیه ناشنوایان 2014

مکان

چین تایپه

زمان

15 الی 23 آبان 1393

تعداد کشورهای شرکت کننده

10 کشور

نفرات اعزامی

مهران تیشه گران (سرپرست کاروان)

دکتر کرم اله علیمرادی(پزشک)

علیرضا علیزاده(سرپرست تیم)

علیرضا الهاکی(مربی)

مسعود محسن پور ، منصور اله یاری ، فرهاد عطار ، ایوب رضائی ، سحرسادات حسینی ، فهیمه کریمیان و ندا گلمکانی

نتایج

-