۱۴ مدال طلا :
امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم / جودو
مهرداد صیدی در وزن ۱۰۰- کیلوگرم / جودو
میلاد صادق زاده در وزن ۶۰- کیلوگرم / کاراته
کومیته تیمی بانوان 
مریم خدابنده / پومسه
تیم میکس پومسه کاران 
علیرضا شریفی منش وزن ۵۸ ِکیلوگرم/ تکواندو
ِفاطمه زهرا زلیکانی وزن ۵۷ کیلوگرم/ تکواندو
 مهدی بخشی وزن ۶۰ کیلوگرم  / کشتی فرنگی 
 صادق ابوالوفایی وزن ۵۵ کیلوگرم / کشتی فرنگی 
 ابوذر ربیع زاده وزن ۸۷ کیلوگرم  / کشتی فرتگی
 اکبر صابری وزن ۹۷ کیلوگرم/ کشتی فرنگی 
محمد سیاهوشی وزن ۵۷ کیلوگرم/ کشتی آزاد
سجاد پیرآیقرچمن/ پرتاب دیسک 
 
۱۲ مدال نقره :
علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم / جودو
حسین اله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم / جودو
بیتا جواهری در وزن ۶۸+ کیلوگرم / کاراته
زینب حسن پور در وزن ۵۵- کیلوگرم / کاراته
کاتای تیمی بانوان / کاراته
 مرتضی رضا صفت / پومسه
محمد زعفرانی وزن ۸۰+ کیلوگرم/ تکواندو 
علی کریمی وزن ۶۷ کیلوگرم / کشتی فرنگی
یاشار وقار / دهگانه
حمیدرضا کنعانی وزن ۸۶ کیلوگرم/ کشتی آزاد
محمدرسول قمرپور وزن ۹۷ کیلوگرم/ کشتی آزاد
علی شکیبازاده وزن ۱۲۵ کیلوگرم/ کشتی آزاد
 
۱۴ مدال برنز :
مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم / جودو
حسین تبرته فراهانی در وزن ۸۴+ کیلوگرم / کاراته 
حکیمه زکی زاده در وزن ۵۰- کیلوگرم / کاراته 
سارا ادریا در وزن ۶۸- کیلوگرم / کاراته
مژده مردانی در کاتای انفرادی / کاراته
کومیته تیمی آقايان / کاراته
بهزاد امیری وزن ۶۸ کیلوگرم/ تکواندو 
مرضیه خوش احوال وزن ۴۸ کیلوگرم / تکواندو 
وحید زینلی وزن ۸۰- کیلوگرم/ تکواندو 
نسیبه شهبازی وزن ۶۷- کیلوگرم/ تکواندو
شیرزاد مهکی وزن ۸۳ کیلوگرم/ کشتی فرنگی
کیوان رستم آبادی وزن ۶۵ کیلوگرم/ کشتی آزاد
فرود حجتی وزن ۷۰ کیلوگرم/ کشتی آزاد
حسین نوری وزن ۷۴ کیلوگرم/ کشتی آزاد
 
 تیم ملی والیبال ساحلی عنوان چهارمی و پدیده مسابقات را به دست آورد. 
 تیم ملی فوتبال عنوان هفتمی را کسب کرد. 
 بانوان تیرانداز مقام های ششم و هشتم، آقایان سیزدهم و پانزدهم و میکس جایگاه هشتم را کسب کردند.