حضور رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک بازدید دکتر صالحی‌امیری از فدراسیون ورزش های ناشنوایان رزمایش کمک مومنانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
حضور رئیس فدراسیون ورزش های ناشنوایان در نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک
بازدید دکتر صالحی‌امیری از فدراسیون ورزش های ناشنوایان
همزمان با روز جهانی ناشنوایان؛
رزمایش کمک مومنانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد