رئیس قوه قضاییه کسب رتبه سوم المپیک ناشنوایان را تبریک گفتپیام تبریک دکتر پرگر درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایان پیام تبریک دکتر قالیباف درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایانپیام تبریک دکتر رئیسی درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایانپیام تبریک معاون امور حقوقی مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان
رئیس قوه قضاییه کسب رتبه سوم المپیک ناشنوایان را تبریک گفت
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
پیام تبریک دکتر پرگر درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایان
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
پیام تبریک دکتر قالیباف درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایان
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
پیام تبریک دکتر رئیسی درپی موفقیت‌های کاروان ایران در المپیک ناشنوایان
کاروان صدای ايران با شعار "موفقیت در سکوت"
پیام تبریک معاون امور حقوقی مجلس و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان