• آدرس : تهران ، میدان امام حسین (ع) ، خیابان دماوند ، روبروی بیمارستان بوعلی ، مجموعه فرهنگی - ورزشی ناشنوایان

  • تلفن :  16 - 77557715 - (021)

  • نمابر:  77557717 - (021)

  • رایانامه : info@dsf.ir    ,    info.dsfiran@gmail.com