برگزاری المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان در برزیل قطعی شد تکواندوکاران ایران قهرمان جهان شدند + گزارش تصویریتیم کاراته ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد + گزارش تصویریکومیته تیمی بانوان ناشنوای ایران قهرمان شدند/ ۴ طلا  ، ۲ نقره و ۲ برنز کاراته کاران ناشنوا + گزارش تصویرینایب قهرمانی بانوان تکواندوکار ناشنوای ایران / روسیه قهرمان شد+گزارش تصویری
برگزاری المپیک ۲۰۲۱ ناشنوایان در برزیل قطعی شد
تکواندوکاران ایران قهرمان جهان شدند + گزارش تصویری
مسابقات قهرمانی جهان کاراته ۲۰۲۱ ناشنوایان/ تهران؛
تیم کاراته ناشنوایان ایران قهرمان جهان شد + گزارش تصویری
کومیته تیمی بانوان ناشنوای ایران قهرمان شدند/ ۴ طلا ، ۲ نقره و ۲ برنز کاراته کاران ناشنوا + گزارش تصویری
مسابقات قهرمانی جهان تکواندو ناشنوایان/تهران؛
نایب قهرمانی بانوان تکواندوکار ناشنوای ایران / روسیه قهرمان شد+گزارش تصویری