مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶پیام تبریک رئیس فدراسیون ناشنوایان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز مراسم تجلیل از پیشکسوتان ناشنوا برگزار شدتاکید معاون بانوان بر پیگیری حقوق یکسان ناشنوایان
مروری بر عملکرد و دستاوردهای فدراسیون ورزش های ناشنوایان در سال ۹۶
پیام تبریک رئیس فدراسیون ناشنوایان به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز
مراسم تجلیل از پیشکسوتان ناشنوا برگزار شد
تاکید معاون بانوان بر پیگیری حقوق یکسان ناشنوایان