مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فدراسیون ناشنوایان برگزار شدتیم بوشهر قهرمان شد / تهران بر سکوی دوم ایستاد
مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
مسابقات قهرمانی کشور پیشکسوتان ناشنوایان ؛
تیم بوشهر قهرمان شد / تهران بر سکوی دوم ایستاد