رییس کمیته اقتصاد و بازاریابی فدراسیون منصوب شدبازدید مهندس کریمی از فدراسیون ناشنوایان لغو نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان در هنگ کنگ حضور ورزش ناشنوایان در رقابت های بین المللی را با وجود مشکلات مالی محدود نکردیم
رییس کمیته اقتصاد و بازاریابی فدراسیون منصوب شد
بازدید مهندس کریمی از فدراسیون ناشنوایان
لغو نهمین دوره بازی های آسیایی 2019 ناشنوایان در هنگ کنگ
دکتر سلطانی فر در بازدید از تمرینات کاروان ورزشی ناشنوایان ؛
حضور ورزش ناشنوایان در رقابت های بین المللی را با وجود مشکلات مالی محدود نکردیم