پایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع) حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان روند اصلاح قانون استخدام ورزشکاران قهرمان جانباز، معلول و ناشنوایان در مجلس شورای اسلامی باخت اجباری برای گریز از حریف اسرائیلی / حرکت ارزشی کاراته کا ناشنوااردبیل به عنوان هیأت برتر ناشنوایان در سال 95 انتخاب شد
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
پایان رقابت های المپیک ناشنوایان و کسب جایگاه هفتم کاروان ورزشی امام رضا (ع)
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
حسین تبرته فراهانی ، دومین حماسه ساز المپیک ناشنوایان
️معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان خبر داد ؛
روند اصلاح قانون استخدام ورزشکاران قهرمان جانباز، معلول و ناشنوایان در مجلس شورای اسلامی
بیست و سومین دوره المپیک تابستانی 2017 ناشنوایان - سامسون ترکیه ؛
باخت اجباری برای گریز از حریف اسرائیلی / حرکت ارزشی کاراته کا ناشنوا
اردبیل به عنوان هیأت برتر ناشنوایان در سال 95 انتخاب شد