حضور نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان در نشست مجازی ورزش بانوان کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیهبازدید دکتر صالحی‌امیری از فدراسیون ورزش های ناشنوایان رزمایش کمک مومنانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد حضور معاون وزیر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فدراسیون ورزش های ناشنوایان حفظ آمادگی ورزشکاران ناشنوا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک 2021
حضور نایب رئیس بانوان فدراسیون ناشنوایان در نشست مجازی ورزش بانوان کنفدراسیون ورزش های ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه
بازدید دکتر صالحی‌امیری از فدراسیون ورزش های ناشنوایان
همزمان با روز جهانی ناشنوایان؛
رزمایش کمک مومنانه فدراسیون ناشنوایان برگزار شد
حضور معاون وزیر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فدراسیون ورزش های ناشنوایان
طی بخشنامه ای به انجمن های ورزشی ابلاغ شد ؛
حفظ آمادگی ورزشکاران ناشنوا برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک 2021