تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برابر تیم ملی سنگاپور به برتری رسید رایزن فرهنگی سفارت چین با حسن سلگی ( سرپرست فدراسیون) در محل هتل اقامت تیم ملی در تایلند دیدار کردند .با اعلام مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی، 26 اسفندماه مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار می شود ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان در قزوین برگزار می شود اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشورمان برابر تیم ملی سنگاپور به برتری رسید
دیدار رایزن فرهنگی سفارت چین با سرپرست فدراسیون ناشنوایان
رایزن فرهنگی سفارت چین با حسن سلگی ( سرپرست فدراسیون) در محل هتل اقامت تیم ملی در تایلند دیدار کردند .
تاریخ برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان
با اعلام مدیرکل دفتر مشترک فدراسیون های ورزشی، 26 اسفندماه مجمع انتخابات فدراسیون ورزش های ناشنوایان برگزار می شود
مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان
ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو صحرانوردی ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان
اولین دوره مسابقات قهرمانی کشور دو و میدانی جوانان ناشنوایان در قزوین برگزار می شود
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
1397/12/2
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
1397/11/30
اولین دوره مسابقات آمادگی جسمانی بانوان ناشنوایان
1397/11/27
سومین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا / اقیانوسیه ناشنوایان
1397/11/27
اعزام تیم ملی فوتسال ناشنوایان به تایلند
1397/11/25