لغو کلیه مسابقات جهانی ناشنوایان تا پایان ۲۰۲۰از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریمبودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیسسعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمدبازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان
لغو کلیه مسابقات جهانی ناشنوایان تا پایان ۲۰۲۰
معاون توسعه وررش قهرمانی در مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش های ناشنوایان :
از ظرفیت های قانونی برای حمایت از ورزش ناشنوایان باید بهره ببریم
بودجه ۲۳ میلیاردی مجلس برای ۳ فدراسیون کشتی، ناشنوایان و تنیس
با حکم وزیر ورزش و جوانان؛
سعید خال به عضویت هیات رئیسه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان درآمد
بازدید معاون ورزش تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) از فدراسیون ناشنوایان