بازدید دکتر علی‌نژاد از اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان  فدراسیون ورزش های ناشنوایان عضو کمیته ملی المپیک شد  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شدبرگزاری بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل
بازدید دکتر علی‌نژاد از اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان
فدراسیون ورزش های ناشنوایان عضو کمیته ملی المپیک شد
  تیم ملی پومسه ناشنوایان ایران ، قهرمان مسابقات آزاد جهانی آفلاین پومسه شد
برگزاری بیست و چهارمین دوره المپیک تابستانی ناشنوایان در برزیل